Kommentar till NL 09

Kommentar till NL 09

Tryckt bok, I lager

Pris: 610 kr + moms

Snabb leverans

”Kommentarer till NL 09” är av avsedd som ett hjälpmedel för alla som praktiskt hanterar NL 09 – Allmänna leveransbestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Villkoren kommenteras och tolkas punkt för punkt. Till exempel försäljare, inköpare, bolagsjurister och advokater bör ha nytta av kommentaren. Författare till kommentaren är den juristgrupp som utarbetat NL 09, NLM 10, NLS 10 och ett flertal andra nordiska standardavtal.

Boken bygger på de tidigare kommentarerna till NL 01 respektive NL 92. Att den nu reviderats beror i huvudsak på de relativt stora förändringar i bestämmelserna som utgivningen av NL 09 inneburit.


Art nummer: 6057107

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Teknikföretagen

ISBN: 9789197932035

Antal sidor: 166

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik