Konkurrenspräglad dialog

Konkurrenspräglad dialog. Offentlig upphandling av komplexa kontrakt

Tryckt bok, I lager

Pris: 343 kr + moms

Snabb leverans

I ”Konkurrenspräglad dialog” beskrivs den konkurrenspräglade dialogen och hur den kan användas. Skriften är en vägledning för dig som funderar på att använda konkurrenspräglad dialog för att upphandla komplexa projekt med höga krav på kreativitet, affärsmässighet och effektivitet.

Här ges flera exempel på kontrakt som upphandlats inom kommun, landsting och stat. De beställare som använt konkurrenspräglad dialog är positiva och anser att upphandlingsformen leder till ökad affärsmässighet.

Konkurrenspräglad dialog kan användas vid juridiskt, ekonomiskt eller tekniskt komplexa projekt. Det är särskilt lämpligt då man som beställare är oprecis i sin beställning och vill luta anbudsgivarna utforma lösningar som man själv inte skulle komma på.

I skriften får du ta del av metoden från planering och upphandlingsannonsering, via dialog och urval av anbudsgivare, fram till tilldelning av kontrakt och uppföljning av resultatet.


Art nummer: 6020407

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig se

ISBN: 9789171649683

Antal sidor: 62

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik