6020340_large_enova

Lagen om offentlig upphandling inom den klassiska sektorn

Författare: Sveman Eva

Tryckt bok, I lager

Pris: 280 kr + moms

Snabb leverans

Den nya lagen om offentlig upphandling (LOU), som trädde i kraft den 1 januari 2008, har en helt annan struktur än den tidigare lagen. Dessutom har en rad nya bestämmelser tillkommit.

För att underlätta förståelsen för det som kan upplevas som svårgenomtränglig lagstiftning av upphandlare och leverantörer kommenterar författaren Eva Sveman här alla kapitel i LOU. Bland annat lagens tillämpningsområden, olika upphandlingsformer, ramavtal samt regler för kvalificering gås igenom.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Upphandling


Författare: Sveman Eva

Art nummer: 6020340

Utgivningsår: 2009

Utgivare: Kommentus Förlag

ISBN: 9789173451994

Antal sidor: 154

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik