samordnad_generalentreprenad_650_6205006

Samordnad generalentreprenad. Utgåva 3. Upphandlingsmodell och ansvarsfrågor. BKKs handledning

Författare: Byggandets kontraktskommitté

Tryckt bok, I lager

Pris: 412 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 330 kr + moms

Snabb leverans

Kännetecknande for upphandlingsformen samordnad generalentreprenad är att byggherren genomför upphandling av de entreprenörer som ska anlitas på motsvarande sätt som vid delad entreprenad. Därefter överförs (transporteras) avtalen med ett antal entreprenörer/leverantörer till en entreprenör som får ställning som generalentreprenör. Generalentreprenören inträder som part i byggherrens ställe i avtal som byggherren har ingått.

Samordnad generalentreprenad är avsevärt mer komplicerad än en upphandling av en vanlig generalentreprenad. Den ställer krav på att byggherren har särskild kompetens vad avser upphandling och gränsdragningen mellan de olika entreprenaderna.

Denna handledning, ”Samordnad generalentreprenad”, har disponerats med utgångspunkt från kapitelindelningen i AB 04. I anslutning till respektive avsnitt lämnas exempel på texter i de administrativa föreskrifterna upprättade utifrån AMA AF 07 med kommentarer därtill. Textförslagen i de administrativa föreskrifterna bygger på att AB 04 är tillämplig.

Handledningen ”Samordnad generalentreprenad” gavs ursprungligen ut av Byggandets Kontraktskommitte, BKK, 1984. Den andra reviderade utgåvanstod dåvarande Byggherreföreningen, EIO, SABO och VVS-Installatörerna bakom, 1999. Till följd av bland annat införandet av AB 04, ABT 06 och AMA AF 07 samt reglerna om omvänd skattskyldighet vid betalning av mervärdesskatt, har handledningen blivit i behov av en revidering. Resultatet av revideringen är denna nya tredje utgåva, som BBK återigen står bakom med Svensk Byggtjänst som utgivare.

I tidigare upplagor har samordnad generalentreprenad betecknats som en särskild entreprenadform. I samband med revideringen har det bedömts som mer korrekt att beteckna samordnad generalentreprenad som en upphandlingsform av en entreprenad.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Entreprenadjuridik , Litteraturbevakning Upphandling


Författare: Byggandets kontraktskommitté

Tryckta bokens artikel nr: 6205006

E-bokens artikel nr: 7772058

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173334938

E-bokens ISBN: 9789173335065

Antal sidor: 28

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik

Fler titlar av samma författare