allmanna_bestammelser_konsument_6423035

Allmänna bestämmelser för konsumententreprenader. ABS 18 och Hantverkarformuläret 17.

Tryckt bok, I lager

Pris: 195 kr + moms

E-bok (epub)

Pris: 156 kr + moms

Snabb leverans

Detta häfte innehåller två olika allmänna bestämmelser för konsumententreprenader, ABS 18 och Hantverkarformuläret 17.

ABS 18 är avsedd att att användas vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) som en näringsidkare utför åt en konsument.

Hantverkarformuläret 17 är avsett att användas vid reparations- och ombyggnadsarbeten där enskild konsument är beställare.

Följande dokument ingår i skriften.
• Entreprenadkontrakt (ABS 18)
• Ändringar och tilläggsarbeten (ABS 18)
• Hantverkarformuläret 17
• Ändringar och tilläggsarbeten till Hantverkarformuläret


Tryckta bokens artikel nr: 6423035

E-bokens artikel nr: 7774232

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173339360

E-bokens ISBN: 9789173339858

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik