6068061_large_enova

Entreprenadjuridik. Femte upplagan

Författare: Höök Rolf

Tryckt bok, I lager

Pris: 288 kr + moms

Snabb leverans

"Entreprenadjuridik" skildrar byggandets juridiska sida. Inledningsvis ges en översikt av entreprenadformer och rättsliga regler med inriktning på projektering.

Vidare behandlas upphandling av entreprenader med beaktande av offentlig upphandling. Slutligen analyseras det avtalssystem som används mellan beställaren och entreprenören och främst de allmänna bestämmelser som går under benämningen AB 04.


Författare: Höök Rolf

Art nummer: 6068061

Utgivningsår: 2008

Utgivare: Norstedts Juridik

ISBN: 9789139204855

Antal sidor: 130

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik