fel_i_fastighet_6235006

Fel i fastighet. Utg 4

Författare: Ashton Lars Erik, Elfström Jan

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 558 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 446 kr + moms

Snabb leverans

I boken redogörs ingående för felreglerna, köparens undersökningsplikt, säljarens upplysningsplikt och påföljderna vid fel i fastighet. Denna fjärde utgåva innehåller nya rättsfall bland annat vad gäller enstegstätad putsfasad och förorenad mark.

Jämförelse görs också med lag och praxis i de nordiska grannländerna.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Entreprenadjuridik


Författare: Ashton Lars Erik, Elfström Jan

Tryckta bokens artikel nr: 6235006

E-bokens artikel nr: 7772353

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173338011

E-bokens ISBN: 9789173338066

Antal sidor: 422

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik

Fler titlar av samma författare