Felavhjälpande underhåll i driftentreprenader

Felavhjälpande underhåll i driftentreprenader

Tryckt bok, I lager

Pris: 378 kr + moms

Snabb leverans

Många offentliga fastighetsorganisationer köper idag fastighetsdrift på entreprenad. Det finns dock ett område som ofta skapar diskussioner vid upphandling och genomförande av driftentreprenader – närmare bestämt hur entreprenören ska ersättas för felavhjälpande underhåll. Olika ersättningssystem ger olika effekter och det finns svårigheter med att beräkna kostnaderna.

Syftet med den här skriften är att analysera och diskutera problematiken med felavhjälpande underhåll i driftentreprenader och visa olika strategier för att uppnå långsiktigt hållbara avtalsrelationer med driftentreprenörer. Den beskriver vad felavhjälpande underhåll i driftentreprenader är och vilka problem som kan uppstå sett ur ett beställarperspektiv. Olika strategier presenteras också för hur en beställare kan hantera problematiken kring felavhjälpande underhåll i entreprenadens olika delar: upphandling, genomförande och upphörande.


Art nummer: 6020431

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175852829

Antal sidor: 63

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik