installationskonsultens_uppdrag_6450021

Installationskonsultens uppdrag EL. Utg 2

Författare: Larsson Peter

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 295 kr + moms

E-bok (pdf)

Pris: 2 350 kr + moms

Snabb leverans

Installationskonsultens uppdrag EL utgör rekommendationer för normal kvalitet och omfattning på elkonsultföretagets redovisning av ett uppdrag. 

Syftet med skriften är att den för såväl privata som offentliga beställare ska vara ett hjälpmedel och underlätta bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid upphandling av elkonsulttjänster.

Skriften blir en del av kontraktshandlingen när den förtecknats i kontraktet. Eftersom varje uppdrag är unikt, är det av stor vikt att innehållet på alla sidor värderas och ges det innehåll som är specifikt för respektive uppdrag.

Denna uppdaterade utgåva har tagits fram av Svensk Byggtjänst i samarbete med Projektengagemang samt branschorganisationen Svenska Teknik & Designföretagen (STD-företagen).

Interaktiv pdf
Skriften finns också som e-bok (pdf). Pdf:en är interaktiv och du kan fylla i, kommentera, med mera direkt i filen. Det är en användarvänlig pdf som du praktiskt kan använda i ditt arbete.

Med appen Adobe Acrobat Reader kan du fylla i, signera, kommentera och lagra pdf-filer i mobil eller på surfplatta. Appen finns både för iPhone/iPad och Android.


Författare: Larsson Peter

Tryckta bokens artikel nr: 6450021

E-bokens artikel nr: 7774510

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173338646

E-bokens ISBN: 9789173338769

Antal sidor: 23

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik