introduktion_till_entreprenadratt_646410

Introduktion till entreprenadrätt

Författare: Olsson Stefan

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 399 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 319 kr + moms

Snabb leverans

I boken beskrivs den entreprenadrättsliga resan från förfrågningsunderlag och avtal till utförande, ändrade förutsättningar, besiktning och, i värsta fall, en rättslig process på grund av en tvist.

Det som gör entreprenadrätten speciell är att det köps och säljs något som ännu inte finns annat än som en abstrakt beskrivning. Därför är det viktigt att parterna vet vilka juridiska förutsättningar som gäller och är överens om spelreglerna.

Författaren presenterar de förutsättningar och etablerade regler som gäller för utförande av bygg- och anläggningsentreprenader. Genom kunskap kan oklarheter förebyggas och tvistiga situationer bättre hanteras, om sådana uppkommer i en entreprenad.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Entreprenadjuridik


Författare: Olsson Stefan

Tryckta bokens artikel nr: 6464010

E-bokens artikel nr: 7774640

Utgivningsår: 2020

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789179170356

E-bokens ISBN: 9789179170363

Antal sidor: 182

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik