konsultansvar_6235007

Konsultansvar. Utg 3

Författare: Ashton Lars Erik, Elfström Jan

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 589 kr + moms

E-bok (epub)

Pris: 471 kr + moms

Snabb leverans

För tekniska konsulters juridiska ansvar saknas generella lagar. Ansvaret är emellertid i princip likvärdigt med andra yrkesgrupper som sysslar med rådgivning och information.

Med stöd av den juridiska litteraturen och ett hundratal svenska och nordiska rättsfall och andra avgöranden beskrivs i boken bland annat de rättsliga förutsättningarna för konsultansvaret, vem som ansvarar för uppdragets närmare innehåll, myndigheters ansvar, vad som är god yrkessed och mycket annat.

Denna tredje utgåva är uppdaterad med hänsyn till utvecklingen i rättspraxis och litteratur. Även en större omarbetning av avsnittet om skadeståndets beräkning har gjorts.

Boken innehåller också ABK 09.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Entreprenadjuridik


Författare: Ashton Lars Erik, Elfström Jan

Tryckta bokens artikel nr: 6235007

E-bokens artikel nr: 7772357

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173338967

E-bokens ISBN: 9789173339087

Antal sidor: 260

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik

Fler titlar av samma författare