6097111_large_enova

Entreprenadkontrakt (AB 04) Löpande räkning. Formulär 2/04 anpassat till AB 04

I lager

Pris: 96 kr + moms

Snabb leverans

Detta häfte utgör ett standardformulär som är avsett att användas vid utförandeentreprenader på löpande räkning enligt Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader - AB 04. Kontraktsformuläret är upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté.


Art nummer: 6097111

Utgivningsår: 2006

Utgivare: Byggandets Kontraktskommitté

Antal sidor: 8

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik