Köplagen som utfyllande rätt till NL 09

Köplagen som utfyllande rätt till NL 09. Utg 2

Författare: Contman Ulf

I lager

Pris: 278 kr + moms

Snabb leverans

”Köplagen som utfyllande rätt till NL 09. Utgåva 2” är en kommentar skriven med utgångspunkt för köp av industriella produkter med NL 09 som representant för standardavtalsrätten. I vilken utsträckning ersätter NL 09 köplagen respektive är köplagen utfyllande rätt? Dessa frågor försöker Ulf Contman besvara här.

Köplagen är dispositiv, det vill säga den gäller om inget annat är avtalat. Den fyller ut det som saknas i avtalet. Köplagen är också skriven för alla slags köp och måste därför var skriven för en bred tillämpning.

Standardavtalsrätten täcker en normalsituation. När man skriver ett standardavtal så gör man ett val. Vad skall skrivas i standardavtalet och vilka frågor får regleras av köplagen? En korrekt tillämpning av NL 09 och andra standardavtal innebär därför också en tillämpning av köplagen. Man måste kunna båda och förstå sammanhanget, innebörden av helheten.

”Köplagen som utfyllande rätt till NL 09. Utgåva 2” vändersig inte bara till jurister utan även alla säljare och köpare som använder sig av NL 09 och andra standardavtal som till exempel SVMF 2013, ABM 07 och NLS 10. Även om kommenterarna inte uttryckligen omfattar dessa allmänna bestämmelser så är ändå många villkor i dessa jämförbara med NL 09.


Författare: Contman Ulf

Art nummer: 6057118

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Lamanica Logistikservice AB

Antal sidor: 190

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik

Fler titlar av samma författare