lagen_om_offentlig_upphandling_en_kommentar_6080009

Lag om offentlig upphandling

en kommentar. Utg 4

Författare: Falk Jan-Erik

Tryckt bok, I lager

Pris: 1 346 kr + moms

Snabb leverans

Den här boken är den fjärde upplagan av lagkommentaren som behandlar LOU. Den omfattar de bestämmelser som Sverige på grund av EU-medlemskapet ska införa till svensk rätt. Så har gjorts i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling som implementerar Direktiv 2014/24/EU, som avser den klassiska sektorn.

Lagändringarna är mer omfattande än tidigare ändringar av LOU. Lagen har kompletterats med ett par extra kapitel, dels beroende på nya rättsfall som tillkommit och att de elektroniska inslagen i upphandlingarna har ökat.

Många domar som avkunnats av EU-domstolen och svenska högre domstolar behandlas i kommentaren, som behandlar bestämmelser som gäller för staten, kommuner, regionerna samt bolag som är anknutna till dessa enheter.

För att en lagkommentar ska tjäna som ett praktiskt hjälpmedel har kommentaren försetts med olika upphandlingsexempel samt inköpstekniska aspekter. Dessa har utarbetats mot bakgrund av faktiska fall och med tanke på att vi har fått nya lagar dvs. lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner, lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.


Författare: Falk Jan-Erik

Art nummer: 6080009

Utgivningsår: 2020

Utgivare: Jure Förlag AB

ISBN: 9789172236837

Antal sidor: 607

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik