Lagen om offentlig upphandling. En kommentar

Lagen om offentlig upphandling

En kommentar

Författare: Rosén Andersson Helena, Mühlenbock Eva-Maj, Willquist Henrik, Piper Catharina

Tryckt bok, I lager

Pris: 1 421 kr + moms

Snabb leverans

”Lagen om Offentlig upphandling – en kommentar” är en ingående och djup kommentar till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

I kommentaren behandlas bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och, när det är behövligt för förståelsen, även de direktivbestämmelser som lagens bestämmelser genomför. Även EU-domstolens praxis och en omfattande svensk praxis tas upp i kommentaren.

Boken behandlar de anskaffningar som upphandlande myndigheter gör inom ramen för den så kallade klassiska sektorn.

”Lagen om Offentlig upphandling – en kommentar” riktar sig till upphandlare/inköpare som arbetar med offentlig upphandlig, domstolsjurister, advokater, studenter, handläggare inom stat och kommun som arbetar med offentlig upphandling.


Författare: Rosén Andersson Helena, Mühlenbock Eva-Maj, Willquist Henrik, Piper Catharina

Art nummer: 6068139

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Norstedts Juridik

ISBN: 9789139114154

Antal sidor: 986

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik

Fler titlar av samma författare