Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)

Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster (LUF)

En kommentar

Författare: Rosén Andersson Helena, Hallberg Olof, Willquist Henrik, Norlén Hugo, Piper Catharina

Tryckt bok, I lager

Pris: 1 357 kr + moms

Snabb leverans

I kommentaren behandlas lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster, LUF, paragraf för paragraf. Målgrupp är offentlig förvaltning.

Kommentaren klargör LUF:s tillämpningsområde och gränsdragningen mot LOU. Den innehåller dessutom kommentarer till försörjningssektorns särskilda in house-regler om anskaffningar mellan anknutna bolag och till och från samriskföretag.

Regler och principer för ramavtalsupphandlingar inom försörjningssektorn redovisas.


Författare: Rosén Andersson Helena, Hallberg Olof, Willquist Henrik, Norlén Hugo, Piper Catharina

Art nummer: 6068147

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Norstedts Juridik

ISBN: 9789139113058

Antal sidor: 932

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik