miljosamordnarens_uppdrag_6450023

Miljösamordnarens uppdrag. Utg 2

Författare: Carlsson Per-Olof

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 295 kr + moms

E-bok (pdf)

Pris: 2 350 kr + moms

Snabb leverans

Miljösamordnarens uppdrag berör miljösamordningstjänster. Den har tagits fram av branschorganisationen Svenska Teknik & Designföretagen (STD-företagen) och Svensk Byggtjänst i samarbete med Per-Olof Carlson.

Syftet med skriften är att den för såväl privata som offentliga beställare ska vara ett hjälpmedel för att underlätta bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid upphandling av miljösamordningstjänster inom husbyggnad.
”Miljösamordnarens uppdrag” blir en del av kontraktshandlingen när den har förtecknats i kontraktet. Eftersom varje uppdrag är unikt är det av stor vikt att innehållet på alla sidor värderas och ges den omfattning som är specifik för respektive uppdrag.

Detta är utgåva 2.

Interaktiv pdf
Skriften finns också som e-bok (pdf). Pdf:en är interaktiv och du kan fylla i, kommentera, med mera direkt i filen. Det är en användarvänlig pdf som du praktiskt kan använda i ditt arbete.

Med appen Adobe Acrobat Reader kan du fylla i, signera, kommentera och lagra pdf-filer i mobil eller på surfplatta. Appen finns både för iPhone/iPad och Android.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Miljö/Energi


Författare: Carlsson Per-Olof

Tryckta bokens artikel nr: 6450023

E-bokens artikel nr: 7774512

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173339179

E-bokens ISBN: 9789173339322

Antal sidor: 18

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik