allmanna_bestammelser_nl17_6057125

NL 17 / 25-pack. Allmänna bestämmelser för leveranser

I lager

Pris: 195 kr + moms

Snabb leverans

NL 17 avser Allmänna bestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Revideringen av NL 17 föranleds av bland annat:

  • Vunna erfarenheter av bestämmelserna
  • Ny rättspraxis
  • Att inte utan grund avvika från motsvarande europeiska villkor, Orgalime S 2012


Art nummer: 6057125

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Teknikföretagen

Antal sidor: 4

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik