NLM 10, engelsk version, 10/bunt

NLM 10 E. General Conditions for the Supply nad Erection of Machinery and other Mechanical, Electrical nad Electronic Equipment

I lager

Pris: 308 kr + moms

Snabb leverans

NLM 10 E är den engelska versionen av NLM 10 Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. SÄljs i bunt om 10 ex.


Art nummer: 6057111

Utgivare: Teknikföretagen

Antal sidor: 8

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik