NLM 10, svensk version, 50/bunt

NLM 10. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Bunt om 50 ex

I lager

Pris: 420 kr + moms

Snabb leverans

NLM 10 är en helt ny utgåva av dessa leveransvillkor. Ersätter den tidigare NLM 02.

Nytt i denna utgåva är bland annat:

- Anpassning till nu gällande praxis vid leverans med montage av maskiner med mera
- Inarbetning av likalydande bestämmelser från NL 09.
- Anpassning till informationsteknologins kommunikationssätt.
- Ytterligare förenkling av de bestämmelser som relaterar till produktansvarslagstiftningen i de nordiska länderna.

Säljs i bunt om 50 ex inklusive 12-sidig informationsskrift.


Art nummer: 6057108

Utgivare: Teknikföretagen

Antal sidor: 8

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik