nyttjanderatt_650_6108172

Nyttjanderätt. Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt. 14:e upplagan

Författare: Grauers Folke

Tryckt bok, I lager

Pris: 235 kr + moms

Snabb leverans

I ”Nyttjanderätt” behandlas de viktigaste avtalstyperna som avser nyttjanderätt till fast egendom, nämligen bostadshyra, lokalhyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt.

Intressekonflikterna mellan ägare och nyttjare är ofta likartade vid de olika avtalstyperna och de lagtekniska lösningar lagstiftaren valt upprepas med små variationer i de olika kapitlen i jordabalken och i bostadsrättslagen.

Författaren har valt att presentera de olika nyttjanderätterna med särskild tonvikt på de parallella dragen i intressekonflikterna och de lagtekniska lösningarna. I boken behandlas även rättigheternas ställning vid överlåtelse av den fastighet som rättigheten gäller i. Vidare behandlas ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare då en rättighet överlåts.

Denna 14:e upplaga är omarbetad och förd à jour med hänsyn till ny lagstiftning och rättspraxis. Den används som kurslitteratur i jurist- och ekonomutbildningarna.


Författare: Grauers Folke

Art nummer: 6108172

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Juristförlaget i Lund

ISBN: 9789154405640

Antal sidor: 296

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik

Fler titlar av samma författare