offentlig_upphandling_entreprenader_byggsektorn_650_6474005

Offentlig upphandling av entreprenader inom byggsektorn

Författare: Johansson Sture, Bergqvist Per-Ola, Hane John

Tryckt bok, I lager

Pris: 670 kr + moms

E-bok (pdf)

Pris: 536 kr + moms

Snabb leverans

Upphandlingar av entreprenader inom byggsektorn är på flera sätt väsensskilda från upphandlingar av varor och tjänster och betydligt mer komplexa att genomföra.

Det har inte funnits någon skrift som behandlar specifikt entreprenadupphandling och problem kring denna. ”Offentlig upphandling av entreprenader inom byggsektorn” är ett försök att rätta till denna brist. Boken ska kunna användas som en praktisk handledning i offentlig upphandling av entreprenader under hela upphandlingsprocessen. Ett praktikfall visar hur en offentlig entreprenadupphandling ser ut från det att annonsen utformas till och med att avtal träffats.

Boken ska ge praktiska tips och hjälp i förhållningssätt under själva upphandlingen och i hanteringen av anbud och anbudsgivare fram till dess att tilldelningsbeslut meddelats – baserat på EU:s upphandlingsdirektiv, svensk lagstiftning, viktiga rättsliga avgöranden och doktrin samt författarnas egna erfarenheter och uppfattningar.

Boken vänder sig i första hand till jurister men även till personer som ansvarar för och som upprättar förfrågningsunderlag inför offentliga upphandlingar och som vill ha kunskap om bestämmelserna för offentlig upphandling av entreprenader inom byggsektorn.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Entreprenadjuridik , Litteraturbevakning Upphandling


Författare: Johansson Sture, Bergqvist Per-Ola, Hane John

Tryckta bokens artikel nr: 6474005

E-bokens artikel nr: 7774744

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173335386

E-bokens ISBN: 9789173334744

Antal sidor: 264

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik

Fler titlar av samma författare