offentlig_upphandling_lou_och_upphandlignsprocessen_6144066

Offentlig upphandling. LOU och upphandlingsprocessen. Utg 2

Författare: Lindahl Toftegaard Eva

Tryckt bok, I lager

Pris: 427 kr + moms

Snabb leverans

Boken ger en gedigen översikt av det regelverk och de principer som styr offentlig upphandling. Boken tar upp frågor kring inköp både före, under och efter själva upphandlingen, inklusive kontraktsfrågor, leverantörsperspektivet och upphandlingsstrategier.

Även jäv och korruption samt de möjligheter och begränsningar som LOU ger beskrivs.

Denna andra utgåva föranleds av ändringar i LOU samt tillkomsten av flera nya vägledande rättsfall på området.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Upphandling


Författare: Lindahl Toftegaard Eva

Art nummer: 6144066

Utgivningsår: 2020

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144133089

Antal sidor: 336

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik