offentlig_upphandling_6144040

Offentlig upphandling. LOU och upphandlingsprocessen

Författare: Lindahl Toftegaard Eva

Tryckt bok, I lager

Pris: 409 kr + moms

Snabb leverans

Boken ger en gedigen översikt av det regelverk och de principer som styr offentlig upphandling. Boken tar upp frågor kring inköp både före, under och efters själva upphandlingen. Även jäv och korruption samt de möjligheter och begränsningar som LOU ger beskrivs.

Till boken finns ett rättelseblad gällande sidorna 317-318
Hämta bladet här


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Upphandling


Författare: Lindahl Toftegaard Eva

Art nummer: 6144040

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144121048

Antal sidor: 319

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik