ratt_arbetsmiljokrav_i_upphandlingen_6236901

Rätt arbetsmiljökrav i upphandlingen

Författare: Levin Yngve

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 626 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 501 kr + moms

Snabb leverans

I Sverige saknas upphandlingsbestämmelser i lag, föreskrift med mera avseende arbetsmiljökrav eller krav i annan skyddslagstiftning. I boken beskrivs specifika krav som gäller vid upphandling av tjänster, i huvudsak inom privat sektor, det vill säga utanför frikonkurrensområdet LOU, LUFS.

I skyddslagstiftningen är det arbetsmiljölagen med byggarbetsmiljö, samordningsansvar med mera som ges mest utrymme. Ett flertal olika aspekter belyses bland annat gränssnittet mellan beställarens skyddsansvar och arbetsgivaransvar, betydelsen av objektiva belägg samt vikten av att skriva lätt och rätt.

Boken kan med fördel användas av inköpare och säljare av entreprenad, BAS-P, projektledare, projektörer, entreprenörer, entreprenadjurister samt tekniska konsulter.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Arbetsmiljö , Litteraturbevakning Upphandling


Författare: Levin Yngve

Tryckta bokens artikel nr: 6236901

E-bokens artikel nr: 7772361

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173338851

E-bokens ISBN: 9789173339063

Antal sidor: 351

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik

Fler titlar av samma författare