Samägd egendom - Innebörden av bestämmelser och principer på samäganderättens område

Samägd egendom

Innebörden av bestämmelser och principer på samäganderättens område

Författare: Gregow Torkel

Tryckt bok, I lager

Pris: 457 kr + moms

Snabb leverans

Boken tar upp frågor om samäganderätt på ett systematiskt sätt. När föreligger samäganderätt och vad gäller mellan samägarna till exempel den viktiga rätten för en samägare att få hela egendomen såld. Sakrättsliga samt processuella och liknande frågor behandlas, liksom principiella och andra övergripande frågor. En stor mängd rättsfall diskuteras också.


Författare: Gregow Torkel

Art nummer: 6068155

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Wolters Kluwer

ISBN: 9789139019008

Antal sidor: 230

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik