upphandling_enligt_lou_luft_6068202

Upphandling enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV. Utg 5

Författare: Forsberg Niclas

Tryckt bok, I lager

Pris: 797 kr + moms

Snabb leverans

I boken redogörs för de regler och rättsområden man kommer i kontakt med vid genomförande av en upphandling. Det gäller främst:

• lagarnas tillämpningsområden
• hur anbudsprövning ska gå till
• vilka krav som kan ställas på leverantörer
• de viktiga EG-rättsliga principerna inom upphandlingsområdet
• skadestånd och överprövning
• möjligheten att avbryta en upphandling.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Upphandling


Författare: Forsberg Niclas

Art nummer: 6068202

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Norstedts Juridik

ISBN: 978913916776

Antal sidor: 761

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik