upplatelser_for_ledningar_6068205

Upplåtelser för ledningar i praktiken. Utg 3

Författare: Larsson Nils, Synnergren Stieg

Tryckt bok, I lager

Pris: 463 kr + moms

Snabb leverans

Handboken för ledningar i praktiken” tar upp frågor som fastighetsägare och ledningsägare ställs inför. Ledningar och master är ofta gemensamhetsanläggningar och då kan det ofta handla om tvångsupplåtelse genom beslut från myndighet eller domstol. I praktiken är det dock vanligare med avtalslösningar.

Boken beskriver under vilka förutsättningar en tvångsupplåtelse får beslutas samt vilken avtalslösning som kan användas i olika situationer. Vad man bör tänkta på, hur ersättning ska beräknas eller hur avgiften ska bestämmas och hur upplåtelsen står sig i olika situationer.


Författare: Larsson Nils, Synnergren Stieg

Art nummer: 6068205

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Norstedts Juridik

ISBN: 9789139116066

Antal sidor: 179

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik

Fler titlar av samma författare