vad_nar_hur_och_av_vem_650_6227011

Vad, När, Hur och av Vem. Praktisk projektledning inom bygg-, anläggnings- och fastighetsbranchen. Utg 2

Författare: Ottosson Hans

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 770 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 616 kr + moms

Snabb leverans

”Vad, när, hur och av vem” är titeln på denna bok, men det är också nyckelord i de frågor som fastighetsägare, projektledare, projektörer, entreprenörer och installatörer hela tiden måste söka svar på, oavsett det handlar om upphandling av tjänster, styrning av tid och kostnader eller kontroll av leveranser.

”Vad, när, hur och av vem” tar ett praktiskt grepp om alla de processer och moment som är aktuella för att leda ett bygg- eller anläggningsprojekt under dess olika skeden – hantering av myndighetskontakter, projektplanering, samarbetsformer, resurser, miljöfrågor och mycket mer.

Boken innehåller också grundläggande kunskap i riskhantering, tidplanering, förhandlingsteknik och strategier vid inköp. Denna andra utgåva har uppdaterats och aktualiserats. Kapitel 6.11 Risk- och osäkerhetshantering har utökats eftersom Risk Management nu igår rutinmässigt i byggprojekt.

 


Skolor erhåller rabatt vid köp av 15 exemplar eller fler. Gäller böcker utgivna av Svensk Byggtjänst. Kontakta: kundservice@byggtjanst.se alt 08-457 10 00.)

Boken ingår i Paket ProjektörenTryckt bok ingår i Paket Projektören


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Ledning & Styrning


Författare: Ottosson Hans

Tryckta bokens artikel nr: 6227011

E-bokens artikel nr: 7772272

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173336901

E-bokens ISBN: 9789173337076

Antal sidor: 320

Kategori: Projektering, upphandling