vardeskapande_projektledning_6144027

Värdeskapande projektledning

Författare: Skyttermoen Torgeir, Vaagaasar Anne Live

Tryckt bok, I lager

Pris: 472 kr + moms

Snabb leverans

Läroboken är forskningsbaserad och ger helt uppdaterat kunskap inom projektledning. Boken tar upp ett brett spektrum av projekttyper i olika företag och branscher, i både offentlig som i privat sektor. Läsaren får god insikt i hur man genomför projekt i en komplex och osäker verklighet präglad av många aktörer, förhandlingar och ständig förändring.


Författare: Skyttermoen Torgeir, Vaagaasar Anne Live

Art nummer: 6144027

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144115559

Antal sidor: 347

Kategori: Projektering, upphandling