6600907_large_enova

Bostaden i staden. Europa planerar för stadsboende och stadsliv. T7:2010

Författare: Arnstberg Karl-Olov, Bergström Inger

Tryckt bok,

Pris: 0 kr + moms

Snabb leverans

I ”Bostaden i staden” belyser Inger Bergström och Karl-Olov Arnstberg ett antal intressanta stadsbyggnadsprojekt och diskuterar den aktuella europeiska stadsutvecklingen ur ett socialt och kulturellt perspektiv. Här väcks ett stort antal frågor i ämnet: Hur planerar Europas stadsbyggare och politiker för ett rikt och attraktivt stadsliv? Och för en god ekologisk och social miljö? Vilka ekonomiska samarbetsformer utvecklas för de stora omvandlingar som större städer genomgår, i en tid av ökad migration och åldrande befolkning? Hur dras gränserna mellan det privata och det offentliga? Vilka aktiviteter och fritidsintressen utvecklas bäst i urbana miljöer? Hur hänger det offentliga rummet och stadslivet samman?


Författare: Arnstberg Karl-Olov, Bergström Inger

Art nummer: 6600907

Utgivningsår: 2010

Utgivare: Formas

ISBN: 9789154060511

Antal sidor: 264

Kategori: Samhällsplanering