fastighetsindelning_och_markanvanding_650_6068138

Fastighetsindelning och markanvändning

Författare: Julstad Barbro

Tryckt bok, I lager

Pris: 345 kr + moms

Snabb leverans

En översikt över ett antal bestämmelser som rör fastighetsägares och andras rätt att använda mark- och vattenområden.

Boken innehåller bl a avsnitt om fastigheter och fastighetsbildning, fastighetsanknutna rättigheter, särskilt om 3D-fastigheter, plan- och byggfrågor, grannelagsrättsliga frågor, inlösen och andra tvångsåtgärder samt ersättningsfrågor.


Författare: Julstad Barbro

Art nummer: 6068138

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Norstedts Juridik

ISBN: 9789139113751

Antal sidor: 184

Kategori: Samhällsplanering

Fler titlar av samma författare