gamla_stan_en_bebgyggelsehistorik_6047454

Gamla Stan i Stockholm. En bebyggelsehistorik

Författare: Söderström Göran, Cramér Margareta

Tryckt bok, I lager

Pris: 240 kr + moms

Snabb leverans

”Gamla Stan i Stockholm. En bebyggelsehistorik” analyseras särskilt den tidigare ganska okända senmedeltida bebyggelseutvecklingen i Gamla Stan och sätter de undersökta kvarteren i ett större sammanhang, men behandlar också senare stilperioder.

Gamla Stan i Stockholm inrymmer Sveriges viktigaste bestånd av stadsbebyggelse i sten från medeltiden till 1800-talets andra hälft. Det finns ingen total inventering av bebyggelsen där, inga studier hus för hus stödda på fördjupade arkivaliska undersökningar. I avvaktan på en heltäckande inventering har man här valt att göra en första djupundersökning av två representativa områden.

Projektet redovisas i två olika volymer där ”Gamla Stan i Stockholm. En bebyggelsehistorik” är den första delen. Den andra mycket omfattande volymen, ”Gamla Stan i Stockholm. Hus för hus”, redovisar utförligt i bild och text varje kvarter och enskilt hus i de båda områdena.

Här får man för första gången en tydlig överblick över hur den senmedeltida staden växte fram och förändrades under århundradena med mycket aldrig tidigare känt material, om handelsmän och hantverkare, om stadsmurar, bostäder, handelsbodar, kopparsmedjor och magasinhus i trä och sten.

Byggnadsinventeringarna startade redan 1994, genom en bred arbetsgrupp under ledning av fil. dr Margareta Cramér, och pågick med vissa avbrott till 2005. Den sammanfattande analyserande delen uppdrogs åt docent Göran Söderström i samarbete med Margareta Cramér.


Författare: Söderström Göran, Cramér Margareta

Art nummer: 6047454

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Lind & Co

ISBN: 9789174612790

Antal sidor: 186

Kategori: Samhällsplanering

Fler titlar av samma författare