gamal_stan_i_stockholm_hus_for_hus_650_6047453

Gamla Stan i Stockholm. Hus för hus

Författare: Cramér Margareta

Tryckt bok, I lager

Pris: 240 kr + moms

Snabb leverans

”Gamla Stan i Stockholm. Hus för hus” redovisar utförligt i bild och text varje kvarter och enskilt hus, fastighetsbeskrivningarna i två områden, ett i norr och ett i söder, i Gamla Stan. De två valda områdena beskriver aspekter på utvecklingen av Gamla stan. Inventeringen genomfördes 1999 till 2003 där man undersökt 49 fastigheter enligt dagens fastighetsindelning, något som är 70 med 1729 års fastighetsindelning.

Kvarteren beskrivs först i sin helhet, främst i form av plan- och fasadritningar. Därefter kommer fastighetsbeskrivningarna som berättar hela fastighetens historia – inte bara historien om det hus som står där idag. En beskrivning av huset idag med tillhörande ritningar i form av sektion och källar-, botten- och representativt våningsplan följs av en kronologisk historik.

Syftet med projektet ”Gamla Stan i Stockholm”, har varit att visa hur samhällsutvecklingen har tagit sig uttryck i byggandet och samhällsplanerandet från medeltiden fram till idag. Grundmaterialet har varit en noggrann byggnadshistorisk inventering av ett antal kvarter inom två strategiskt utvalda delar av Stadsholmen kvarteren mellan Stortorget och Västerlånggatan och kvarteren runt Järntorget i söder kombinerad med en fördjupad studie av bevarat arkivmaterial.

Projektet redovisas i två olika volymer där denna andra mycket omfattande volym, ”Gamla Stan i Stockholm. Hus för hus”, redovisar utförligt i bild och text varje kvarter och enskilt hus i de båda områdena. Den första delen, ”Gamla Stan i Stockholm. En bebyggelsehistorik”, främst analyserar den tidigare ganska okända senmedeltida bebyggelseutvecklingen i hela Gamla Stan, men också under senare stilperioder.


Författare: Cramér Margareta

Art nummer: 6047453

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Lind & Co

ISBN: 9789174612943

Antal sidor: 604

Kategori: Samhällsplanering

Fler titlar av samma författare