Gångbar stad

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Tryckt bok, I lager

Pris: 225 kr + moms

Snabb leverans

”Gångbar stad” är en handbok som ska stödja kommunerna i arbete med att stärka gångtrafiken i planeringen. Den är ett komplement till TRAST (Trafik för en attraktiv stad) med fördjupning inom gångtrafik.

Insikten om att vi måste öka andelen som går och cyklar i våra städer och tätorter har blivit allt starkare på senare år. Det är dags att vi på allvar betraktar gångtrafik som ett eget trafikslag.

Handboken vänder sig främst till tjänstemän och politiker i kommunen, men även till andra aktörer inom området.


Art nummer: 6020404

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175850177

Antal sidor: 40

Kategori: Samhällsplanering