Geografisk informationsbehandling

Geografisk informationsbehandling. Teori, metoder och tillämpningar. Utgåva 6

Författare: Harrie Lars

Tryckt bok, I lager

Pris: 468 kr + moms

Snabb leverans

”Geografisk informationsbehandling. Teori, metoder och tillämpningar” är en teknisk lärobok om Geografisk informationsbehandling (GIS), som utvecklats snabbt och har fått en allt vidare spridning i samhället.

Boken inleds med en introduktion och därefter följer beskrivningar av tillämpningar som till exempel samhällsplanering, miljöövervakning och kommersiella tjänster. ”Geografisk informationsbehandling” baseras på insamling, lagring, analys och visualisering av geografiska data vilket också ligger till grund för indelningen av boken. Inom insamlingsdelen beskrivs hur man anger en position genom att koppla ett koordinatsystem till jordytan. Därefter beskrivs de vanligaste metoderna att samla in geografiska data.

Nästa del av boken, som behandlar lagring, innehåller en beskrivning av strukturen på geografisk data, hur dessa data lagras i databaser och distribueras via Internet. Analysdelen innehåller beskrivningar av de vanligaste analysmetoderna samt kvalitetsfrågor. Resultatet av en geografisk analys visualiseras oftast i form av kartor, vilket är temat för den sista delen av boken.

Boken är utformad med tanke på behoven vid universitetens och högskolornas introduktionskurser, men den innehåller också material på en mer avancerad nivå. Boken är även lämplig för yrkesverksamma inom GIS-området som vill öka sina teoretiska kunskaper i ämnet.

I denna sjätte utgåva av boken har en större uppdatering av boken gjorts sedan den förra utgåvan.


Författare: Harrie Lars

Art nummer: 6108131

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144088778

Antal sidor: 326

Kategori: Samhällsplanering