Landskap för mångbruk - erfarenheter från England

Landskap för mångbruk. Erfarenheter från England

Författare: Sarlöv Herlin Ingrid

Tryckt bok, I lager

Pris: 267 kr + moms

Snabb leverans

”Landskap för mångbruk” handlar om planering, förvaltning och skydd av landskap, och landskap som mötesplats för många intressen. Författaren Ingrid Sarlöv Herlin har vistats vid universitet i England och är specialist på den europeiska landskapskonventionen, som Sverige nu har anslutit sig till.

Boken innehåller exempel från England, illustrerade med många foton, som kan inspirera alla som kommer i kontakt med landskapsfrågor – myndigheter, organisationer, lärare, forskare, studenter och enskilda. Landskapskonventionens helhetssyn på landskapet ställer krav på samarbete mellan olika aktörer i samhället.

England är föregångsland när det gäller att genomföra idéerna i landskapskonventionen. Landskap med särskilda skydd i England är intressanta för att man har kunnat utveckla samverkan och innovativa lösningar som är specifika för varje område, och för att boende och näringsidkare deltar. I de här områdena arbetar man också aktivt för att föra ut kunskap till allmänheten.


Författare: Sarlöv Herlin Ingrid

Art nummer: 6602008

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Formas

ISBN: 9789154060658

Antal sidor: 272

Kategori: Samhällsplanering