Nya regler för ökat bostadsbyggande

Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur

Författare: Cars Göran, Kalbro Thomas, Lind Hans

Tryckt bok, I lager

Pris: 219 kr + moms

Snabb leverans

Befolkningen ökar snabbt i Sveriges tillväxtregioner och behovet av bostäder är stort. Det finns många brister i infrastrukturen. Om detta pågår en intensiv diskussion och det finns många förslag på vad som behöver göras.

I ” Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur ” tas ett helhetsperspektiv på det svenska systemet för planering och genomförande av bostads- och infrastrukturbyggande. Olika aktörers roller analyseras.

Författarna Göran Cars, Thomas Kalbro och Hans Lind presenterar elva förslag för en effektivare planprocess för bostäder och infrastruktur.

Hur påverkas planeringsprocessen av medborgarna? Vad innebär rätten att överklaga besluten? Vilken betydelse för byggandet har de kommunala markanvisningarna och plan- och bygglagen? Hur ska samspelet mellan kommun, region och stat se ut? Hur ska hållbart samhällsbyggande komma in i planeringen och beslutsfattandet?


Författare: Cars Göran, Kalbro Thomas, Lind Hans

Art nummer: 6047424

Utgivningsår: 2013

Utgivare: SNS Förlag

ISBN: 9789186949488

Antal sidor: 127

Kategori: Samhällsplanering

Fler titlar av samma författare