provningsvagledning_for_torvtakter_650_6111068

Prövningsvägledning för torvtäkter. Lokalisering. Rapport 6605. Februari 2014

Tryckt bok, I lager

Pris: 94 kr + moms

Snabb leverans

Utvinning av torv har förekommit i större skala i mer än ett århundrade. Sedan 1980-talet har utvinningen av både energi- och odlingstorv ökat påtagligt. Naturvårdsverket har tagit fram en prövningsvägledning för torvtäkter. I denna ”Prövningsvägledning för torvtäkter” behandlas både täkter för energitorv och odlingstorv.

Syftet med prövningsvägledningen är att belysa ett antal viktiga frågor vid lokalisering och prövning av torvtäkter. Förväntningen är att prövningsvägledningen ska kunna bidra till bättre lokaliseringar av torvtäkter samt att förenkla regeltillämpningen och därmed leda till en mer enhetlig rättstillämpning vid prövning av torvtäkter.


Art nummer: 6111068

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Naturvårdsverket

ISBN: 9789162066055

Antal sidor: 68

Kategori: Samhällsplanering