Svensk stadsplanering

Svensk stadsplanering. Arvet från stormaktstiden resurs i dagens stadsutveckling

Författare: Ahlberg Nils

Tryckt bok, I lager

Pris: 498 kr + moms

Snabb leverans

”Svensk stadsplanering. Arvet från stormaktstiden resurs i dagens stadsutveckling” är ett rikt illustrerat standardverk som ger en samlad bild av svensk stadsplanering från 1500-talet till idag, med tyngdpunkt på 1600-talet.

Svensk stadsplanering under den svenska stormaktstiden hade en omfattning som saknar motstycke i dåtidens Europa. Det var en tid av storslagna visioner. Än idag präglar den de flesta av våra äldre städer och den har varit grunden för den fortsatta utvecklingen. Kunskapen om det äldre stadsbyggandet är en viktig kulturell och ekonomisk resurs att ta tillvara och bygga vidare på när vi nu utvecklar våra städer och planerar för framtiden.

Boken presenterar cirka 500 äldre och unika kartor och innehåller närmare 170 stadsporträtt från det dåvarande svenska riket – Sverige, Finland och provinserna runt Östersjön – samt jämförelser med andra städer, främst i Europa.

Den vänder sig både till den vetgirige med kulturellt och historiskt intresse och till alla som deltar i planering, utformning och utveckling av våra städers framtid.


Författare: Ahlberg Nils

Art nummer: 6602009

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Formas

ISBN: 9789154060702

Antal sidor: 424

Kategori: Samhällsplanering