art_kod_6039552

ART KOD - Demokrati, konst och det offentliga rummet

Författare: Barenthin Lindblad Tobias

Tryckt bok, I lager

Pris: 145 kr + moms

Snabb leverans

Barn och ungdomar har sällan något att säga till om hur offentliga platser utformas. Detta trots att de tillhör de grupper som använder det offentliga rummet mest. ART KOD arbetar för att ungdomarna ska kunna vara med och påverka sin närmiljö.

Boken tar upp olika perspektiv på delaktighetsarbete och hur processen drivs av ART KOD.


Författare: Barenthin Lindblad Tobias

Art nummer: 6039552

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Dokument Press

ISBN: 9789185639939

Antal sidor: 125

Kategori: Samhällsplanering