attraktiva_platser_6108204

Attraktiva platser bortom urbanisering o tillväxt

Författare: Brorström Sara, Parment Anders

Tryckt bok, I lager

Pris: 288 kr + moms

Snabb leverans

I boken kartläggs och analyseras urbaniseringens effekter för små och medelstora kommuner med fokus på tillväxt, attraktivitet och hållbarhet. Urbanisering är en mångfacetterad process som omfattar befolkningsstruktur, företagande, myndighetslokalisering, handel, mediebevakning, kulturliv och kommunal service.

Mindre kommuner påverkas negativt av urbanisering men de är också en del av den genom att de centraliserar verksamheter, ofta som en följd av svag ekonomi och minskat invånarantal.


Författare: Brorström Sara, Parment Anders

Art nummer: 6108204

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144117997

Antal sidor: 135

Kategori: Samhällsplanering