Bygga stad för barn

Bygga stad för barn

Författare: de Laval Suzanne

Tryckt bok, I lager

Pris: 220 kr + moms

Snabb leverans

Vi glömmer ofta bort barn och unga när vi förtätar städer. Ofta styrs prioriteringar av kortsiktiga vinster istället för att se det hela på lång sikt. Det här är en översikt som kan vara nyttig för dig som kunskap inför ett förändringsarbete. Syftet med rapporten är att väva samman forskning och stadsbyggnadspraktik för att planerare ska få en sammanställning av vilka metoder som kan tillämpas genom att se det historiska sammanhanget och få tillgång till den aktuella forskningen.

Idag har frågan fått en särskild betydelse eftersom Boverket och Movium har haft i uppdrag av regeringen att ta fram allmänna råd och vägledningar för skolans och förskolans utemiljö.

 


Författare: de Laval Suzanne

Art nummer: 6084029

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Arkus

ISBN: 9789198042245

Antal sidor: 93

Kategori: Samhällsplanering

Fler titlar av samma författare