den_oppna_staden_6039790

Den öppna staden

Författare: Sennett Richard

Tryckt bok, I lager

Pris: 238 kr + moms

Snabb leverans

En stadsplanering värd namnet måste kunna hantera de målkonflikter som stadens dynamik oupphörligt ger upphov till. En gata, till exempel, är så mycket mer än bara summan av en körbana och en trottoar. Hur skapar man i praktiken förutsättningar för en vital urban tillvaro? Hur balanserar man mellan kravet på tillgänglighet och behovet av skyddade miljöer och rumslig variation?

Sennett tar ett brett grepp om sitt ämne. Han diskuterar till exempel historiska planeringsstrategier förknippade med namn som Haussmann (Paris) och Cerdà (Barcelona) och tar oss med på utflykter i intressanta miljöer i Berlin, Dehli, Shanghai, Medellín, New York och en rad andra städer.


Författare: Sennett Richard

Art nummer: 6039790

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Bokförlaget Daidalos AB

ISBN: 9789171735720

Antal sidor: 396

Kategori: Samhällsplanering