detaljplanehandboken_

Detaljplanehandboken. Utg 3

Författare: Adolfsson Kristina, Boberg Sven

Tryckt bok, I lager

Pris: 697 kr + moms

Snabb leverans

Handboken ger vägledning och stöd för plan- och lovhandläggare i kommuner, konsultföretag och på statliga myndigheter och för andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor.

Boken bygger på den nya plan- och bygglagen från 2011 och är uppdaterad efter ny lagstiftning och nya regler t.o.m. 1 juli 2019.

Författarna beskriver detaljplanering i sin helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor som bland annat Strandskydd, Buller, Skyddsvärdaområden behandlas i temaavsnitt.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggregler


Författare: Adolfsson Kristina, Boberg Sven

Art nummer: 6068204

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Norstedts Juridik

ISBN: 9789139020950

Antal sidor: 295

Kategori: Samhällsplanering