fastighetsindelning_och_markanvandning_6068186

Fastighetsindelning och markanvändning. Utg 6

Författare: Julstad Barbro

Tryckt bok, I lager

Pris: 390 kr + moms

Snabb leverans

En översikt över ett antal bestämmelser som rör fastighetsägares och andras rätt att använda mark- och vattenområden.

Boken innehåller bl a avsnitt om fastigheter och fastighetsbildning, fastighetsanknutna rättigheter, särskilt om 3D-fastigheter, plan- och byggfrågor, grannelagsrättsliga frågor, inlösen och andra tvångsåtgärder samt ersättningsfrågor.

Detta är den sjätte utgåvan.


Författare: Julstad Barbro

Art nummer: 6068186

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Norstedts Juridik

ISBN: 9789139116134

Antal sidor: 217

Kategori: Samhällsplanering

Fler titlar av samma författare