fororten_insatser_och_utveckling_6984013

Förorten - insatser och utveckling under 40 år

Författare: Olsson Sören, Törnquist Anders

Tryckt bok, I lager

Pris: 148 kr + moms

Snabb leverans

”Förorten – insatser och utveckling under 40 år” är en översikt över några av de insatser som gjorts för förorterna under fyrtio år – mer eller mindre lyckosamma.

Den tar upp forskning, politiska strategier och insatser gällande framför allt vissa delar av den förortsbebyggelse som benämns ”miljonprogrammet”.

Skriften gör inte anspråk på att vara heltäckande, men den är ett samlande steg på vägen inom ett frågeområde som bör fortsätta att utvecklas.


Författare: Olsson Sören, Törnquist Anders

Art nummer: 6984013

Utgivningsår: 2009

Utgivare: Arkus

ISBN: 9789197675772

Antal sidor: 56

Kategori: Samhällsplanering