gatuarbete_i_tatort_6020479

Gatuarbete i tätort

Tryckt bok, I lager

Pris: 225 kr + moms

Snabb leverans

Handboken är avsedd som en hjälp för kommuner att skapa effektiva rutiner för hantering av gatuarbeten i tätort.

Handboken stödjer gatuarbeten där trafikens funktionsanspråk, gatuarbetets anspråk, hänsynen till viktiga egenskaper och villkor som ska uppfyllas avvägs mot varandra på ett balanserat sätt så att alla parter kan acceptera genomförandet.


Art nummer: 6020479

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175857886

Antal sidor: 139

Kategori: Samhällsplanering