gemensam_anvandning_av_skog_och_mark_6080003

Gemensam användning av skog och mark

Författare: Åslund Åsa

I lager

Pris: 294 kr + moms

Snabb leverans

Hur ser reglering av markanvändning för kommersiellt friluftsliv ut? Bokens första del tar upp den rättsliga reglering som omgärdar friluftsliv. I andra delen analyseras regleringen utifrån över tiden hållbar användning av gemensamma resurser. Den tredje och sista delen jämförs svensk och norsk reglering.


Författare: Åslund Åsa

Art nummer: 6080003

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Jure Förlag AB

Antal sidor: 174

Kategori: Samhällsplanering