hantering_av_trafikbuller_i_bebyggelseplanering_6984015

Hantering av trafikbuller i bebyggelseplanering

Författare: Hult Marie, Johansson Linda

Tryckt bok, I lager

Pris: 148 kr + moms

Snabb leverans

Hur påverkas människor av ljudbuller och hur kan trafikbuller dämpas eller elimineras? Skriften ger en kortfattad kunskapsöversikt över forskning och debatt om trafikbuller och planering. En fråga som har vairt i fokus är hur arkitekter och andra planerare kan bidra till att minska människors utsatthet för buller. Brist på mark i tätorter och städer leder till att man bygger allt närmare trafikleder och det leder till hälsoeffekter och lägre konfort samtidigt som krav på tysta bostadsmiljöer ökar.


Författare: Hult Marie, Johansson Linda

Art nummer: 6984015

Utgivningsår: 2007

Utgivare: Arkus

ISBN: 9789197675741

Antal sidor: 40

Kategori: Samhällsplanering

Fler titlar av samma författare